Author Archives: blogdinhduong.edu.vn

Siêng nạp đạm ‘xanh’ để bảo vệ sức khỏe gia đình

thumb 2 17000133355491717376137 1700013408340591135032

Với những quyết định dinh dưỡng thông minh như cân bằng đạm “đỏ” (đạm động vật) và đạm “xanh” (đạm thực vật) trong bữa ăn hằng ngày, các gia đình Việt có thể bảo vệ thật tốt sức khỏe về lâu dài. Tại Việt Nam, tình trạng thừa cân béo phì do chế độ dinh […]