Author Archives: bloghoctap.edu.vn

Căng sức chống dịch bệnh, dù khó khăn không nao núng!

avatar1677458769411 1677458769876844635235

Năm 2021, đại dịch COVID-19 đã giáng những thiệt hại nghiêm trọng không thể bù đắp trên toàn cầu. Việt Nam dù đã chủ động trong ngăn ngừa, phòng chống và đối phó với dịch bệnh cũng không tránh khỏi những tổn thất trước đại dịch. Vượt lên những khó khăn, mất mát, đội ngũ […]