Author Archives: doanhoivhs.edu.vn

10 bài tập giúp cải thiện tư thế cho người ngồi nhiều

avatar1704618788438 17046187888511717551010

Về lâu dài, tư thế xấu hay sai tư thế có thể gây ảnh hưởng đến khả năng di chuyển cũng như sức khỏe tổng thể. Để cải thiện tư thế, bạn nên tăng cường các bài tập, tập trung vào sức mạnh cốt lõi của cơ thể… Dưới đây là 10 động tác mà […]