Author Archives: goctonghop247.edu.vn

Con người có thể cần ngủ nhiều hơn vào mùa đông

avatar1677804481306 1677804481471783823419

Theo nghiên cứu mới công bố ở Đức, người có giấc ngủ REM (rapid eye movement: giấc ngủ có chuyển động mắt nhanh) sâu hơn vào mùa đông so với mùa hè. Mặc dù các nhà nghiên cứu đồng tình rằng, kết quả sẽ cần được xác nhận lại ở những người không gặp vấn […]