Author Archives: goctonghop24h.edu.vn

Thị trường vật liệu xây dựng ổn định trong 4 tháng đầu năm

Bộ Xây dựng nhận định, trong tháng 4/2017, thị trường vật liệu xây dựng vẫn ổn định. Để bảo đảm cân đối cung – cầu, đáp ứng nhu cầu của thị trường, các chương trình, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tiếp tục được triển khai thực hiện. Theo đánh giá của Bộ […]