Tag Archives: nghiên cứu khoa học

GS.Nguyễn Thục Quyên: “Tôi mong muốn kết nối khoa học thế giới với Việt Nam hơn nữa”

Đẩy mạnh nỗ lực kết nối các trí tuệ kiệt xuất trên thế giới với cộng đồng khoa học Việt Nam, hỗ trợ cho nhiều nhà khoa học nữ là hai mục tiêu lớn mà Giáo sư gốc Việt Nguyễn Thục Quyên (Đại học California, Santa Barbara – Đồng chủ tịch Hội đồng sơ khảo […]